Accent op ontwikkeling
Suikerpeergaarde 9
3824 BC  Amersfoort
06 – 5399 2196
info@accentopontwikkeling.nl

Investeren in ontwikkeling

Wij helpen organisaties met het in beweging krijgen van mensen in de door de organisatie gewenste richting. Van het wat naar het hoe, van missie, visie en strategie naar het vaak moeilijke proces van uitvoeren. Accent denkt mee, ondersteunt en verzorgt de uitvoering. 
Als totale dienstverlening of als deelopdracht. Hierbij wordt niet uitgegaan van ingewikkelde modellen en theorieën; er wordt verder gebouwd op de binnen de organisatie al aanwezige structuur en menselijke kwaliteiten. Praktisch en pragmatisch, gewoon met twee voeten
op de grond!

Visie op ontwikkeling

Vanuit de klantwaarden creativiteit, daadkracht, resultaat en betrouwbaarheid wordt met passie gewerkt aan de ontwikkeling van Accent en haar relaties. Dit met maar één gemeenschappelijk doel; er voor zorgen dat 1 + 1 meer wordt en blijft dan de som der delen! Samenwerken in plaats van samen werken betekent immers (meer) succes!

passie • visie • actie

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie? Mail ons gerust, u hoort binnen 24 uur van ons.

Not readable? Change text. captcha txt