Accent op ontwikkeling
Suikerpeergaarde 9
3824 BC  Amersfoort
06 – 5399 2196
info@accentopontwikkeling.nl

Wijsheid begint met verwondering

Accent is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen- en adviseurs. Voor opdrachtgevers is dit platform een kwaliteitskeurmerk dat garant staat voor deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid in het samen oplossen van organisatie- en/of veranderkundige problemen. 


Tijdens vergaderingen, brainstormsessies, trainingen, presentaties en andere bijeenkomsten wordt de Moderatiemethode® ingezet om snel en zonder omwegen tot resultaten te komen. Het succes van de methode berust op het gebruik van eenvoudige visuele hulpmiddelen.
Deze maken het communicatieproces niet alleen transparant. De werkwijze betrekt alle deelnemers bij de bijeenkomst, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt iedereen verantwoordelijk voor de uitkomst.


‘De blauwe oceaan’ is de neerslag van de ideeën van Chan Kim en Renée Mauborgne over concurrentie en de toekomst van het bedrijfsleven. De auteurs beargumenteren dat concurrentiestrijd alleen nog maar leidt tot een bloedige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten voor de creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnen marktgebieden: blauwe oceanen. De blauwe oceaan als vorm van waarde-innovatie kan een voorsprong van meer dan tien jaar op de concurrentie inhouden. De tot de verbeelding sprekende, uitgewerkte voorbeelden in het boek zijn onder meer Cirque du Soleil en JCDecaux. ‘De blauwe oceaan’ is gebaseerd op analyse van 150 grote en kleine bedrijven die een dergelijke strategische waarde-innovatie realiseerden. Kim en Mauborgne hebben deze analyse omgezet in een degelijk, bondig betoog met concrete aanbevelingen om blauwe oceanen te ontdekken of te ontwikkelen.


passie • visie • actie

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie? Mail ons gerust, u hoort binnen 24 uur van ons.

Not readable? Change text. captcha txt